Wij zijn een groep van 3 gemotiveerde verpleegkundigen die allen werken op zelfstandige basis.
Als zelfstandige thuisverpleegkundigen zijn wij permanent beschikbaar. Dat heeft namelijk voor u het voordeel dat er slechts 3 verschillende mensen bij u over de vloer komen. Het stelt ons tevens in de gelegenheid elkaar beter te leren kennen en te vertrouwen. Deze persoonlijke aandacht komt de verzorging ten goede en vanzelfsprekend respecteren wij het beroepsgeheim. Wij staan dan ook eerder anoniem voor uw deur.

Thuisverpleegkundigen moeten identiteit patiënt controleren.

Vanaf 1 oktober moeten de thuisverpleegkundigen de identiteit van hun patiënt controleren bij elk patiëntencontact als ze de elektronische derdebetalersregeling toepassen. Bij de derdebetalersregeling betaalt de patiënt enkel het remgeld (wat niet wordt terugbetaald door het ziekenfonds), de rest van de factuur wordt rechtstreeks met het ziekenfonds geregeld.

De maatregel zal volgens het Riziv leiden tot een administratieve vereenvoudiging en een efficiëntere samenwerking tussen de zorgverleners en de ziekenfondsen. Ook eventuele fraude van zorgverleners en patiënten zal op die manier voorkomen kunnen worden, aldus het Riziv.

Vanaf 2018 zal de verplichting uitgebreid worden naar andere categorieën zorgverleners. De identificatie zal in regel gebeuren door een elektronische lezing van de identiteitskaart. Ook elektronische vreemdelingenkaarten, geldige ISI+-kaarten - bijvoorbeeld voor kinderen van minder dan 12 jaar die nog geen geldige identiteitskaart hebben - komen in aanmerking, net als een geldig attest van de sociaal verzekerde afgeleverd door een ziekenfonds.

Een goede samenwerking is van cruciaal belang in de thuiszorg, daarom werken wij samen met alle andere zorgverleners: huisarts, apotheker, kinesitherapeut, gezinshulp, mantelzorger,...

Met als enig doel : de patiënt de best mogelijke zorgen bieden.

Het is ook veel leuker dat de zorgverlener een bekend gezicht is en niet elke week iemand anders zodanig dat er een hechte vertrouwensrelatie kan opgebouwd worden. Het contact met de zorgbehoevende en de zorgverleners verloopt ook vlotter wanneer er één aanspreekpunt is. 

Thuis zijn is voor ieder van ons (gezond, ziek, bejaard of gehandicapt) heel belangrijk. Het idee om thuis te kunnen blijven in elke situatie, geeft ons een veilig gevoel.

U hoeft dan ook niet langer dan nodig in het ziekenhuis te blijven omdat wij de juiste zorgen in uw vertrouwde thuisomgeving kunnen toedienen.

Soms gaat thuiszorg ook over moeilijke zaken zoals stervensbegeleiding. U kan rekenen op een persoonlijke begeleiding en een aangepaste verzorging.

Kunnen we je helpen?

 Tel.:0477304377

 

Wij zijn actief in de regio : Vosselaar - Beerse